Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

Dejamezcla
9333 0811
Reposted fromechoecho echoecho viacarlie carlie
Dejamezcla
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacarlie carlie
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viacarlie carlie
Dejamezcla
4189 05f1 500
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viacarlie carlie
Dejamezcla
4725 9059 500
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacarlie carlie
Dejamezcla
2448 d8ac
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacarlie carlie
Dejamezcla
6839 210d
Reposted fromallnight allnight viacarlie carlie
Dejamezcla
5184 35e7
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacarlie carlie
Dejamezcla
8303 86b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacarlie carlie
Dejamezcla
1679 eeb1 500
Reposted fromnatchnienie natchnienie viacarlie carlie
Dejamezcla
4217 1859
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacarlie carlie

June 07 2015

Dejamezcla
znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma
— 18.58
Reposted fromrisky risky viaincertitude incertitude
Dejamezcla
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
Dejamezcla
Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych. 
— malutkizaczarowanyswiat
Dejamezcla
Chcesz to się staraj, nie chcesz to spierdalaj.
Reposted fromGeniusz Geniusz viaincertitude incertitude
Dejamezcla
1107 db91
Reposted fromdailylife dailylife viaincertitude incertitude
Dejamezcla
7678 f3d4
Reposted fromitoweryou itoweryou viaincertitude incertitude
Dejamezcla
4871 e23d 500
modelka: Sandra Pietrala
Dejamezcla
4834 f9cf 500
 modelka: Sandra Pietrala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl